HERO_SOCIAL_linkedin HERO_SOCIAL_facebook HERO_SOCIAL_twitter
Marketing Automation

Oracle Eloqua – zmiany w edytorach maili i Landing Page

Nie wiem, czy wiecie, ale w najbliższym czasie nastąpią istotne zmiany dla użytkowników sytemu Eloqua korzystających ze „starych” edytorów maili i landing page. W sierpniu 2019, już za 3 miesiące przestaną być dostępne tzw. „Eloqua Classic Email and Landing Page Design Editors”, czyli „stare” edytory.

Co to oznacza w praktyce dla użytkowników Eloqua?

Część użytkowników systemu Oracle Eloqua nie zauważy zbyt dużej różnicy. Jeżeli:

  • korzystaliście tylko z nowych „Eloqua Email and Landing Page Design Editors” lub
  • tworzyliście maile i LP w HTML bądź
  • wystarczy Wam jedynie podgląd bez możliwości edycji i zmian stworzonych wcześniej w „starych” edytorach maili i LP, to wprowadzana zmiana nie będzie miała dla Was większego praktycznego znaczenia.

Jeżeli natomiast korzystaliście w automatyzacji marketingu ze „starych” edytorów, używając mechanizmu „drag and drop”, i nadal wykorzystujecie maile i LP tworzone w ten sposób, to jak najszybciej powinniście pomyśleć o zbudowaniu ich raz jeszcze w nowych edytorach.

Czasu nie zostało zbyt dużo, bo migracja lub przeniesienie stworzonych maili i stron docelowych do nowych edytorów niestety nie jest możliwa i konieczne jest ich stworzenie od początku.

Wsparcie Eloqua contact banner

Harmonogram wprowadzania zmian:

  • W połowie maja 2019 planowany jest przez Oracle “Release 19B”, po którym klienci nie będą już mogli tworzyć nowych maili i LP, używając „Classic Design Editors” lub API
  • W sierpniu 2019 planowany jest przez Oracle “Release 19C”, po którym maile i LP stworzone przy użyciu “Classic Design Editors” będą dostępne jedynie w trybie “View-Only” i nie będzie możliwości edytowania ich przy użyciu edytora lub API, co oznacza, że będzie można z nich skorzystać, ale dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji nie będzie możliwe.

Jeżeli ten temat Cię zainteresował i chciałbyś dowiedzieć się więcej lub potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu tego lub innego problemu z systemem Eloqua, skontaktuj się z nami!